Categorieën
Ondernemen

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd. Deze termen zijn gelijk aan elkaar en staan voor het “zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming”. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw en kan zelfs nog uitgebreid worden door te richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Het is dus gericht op nu en de toekomst. 

Uitgangspunten MVO

MVO sluit naadloos aan bij de trends van ondernemen in de 21e eeuw. MVO is dan ook toe te passen in alle processen van het bedrijf. Voordat er ook maar een bedrijfsbeslissing gemaakt wordt, is het noodzaak om het MVO-filter eroverheen te gooien. Sluit de beslissing aan bij MVO? Dit is een afweging die keer op keer gemaakt dient te worden door alle belanghebbenden. MVO is daarnaast een integrale visie op ondernemerschap. Het bedrijf creëert waarde door op economisch, ecologisch en sociaal gebied verder te kijken dan het huidige ondernemerschap. Duurzaam ondernemen is dan ook geen eindbestemming, het is een proces. In elke proces veranderen de doelen, zo ook in MVO. Hierdoor is er geen eenduidige MVO-formule die iedere keer toegepast kan worden. Dit is afhankelijk van het soort organisatie en waar op dat moment maatschappelijke behoefte aan is. 

Tips om duurzaam te ondernemen

De 3 P’s

MVO staat voor 3 P’s, dit zijn people, planeet en profit. Zo is duurzaam ondernemen niet alleen belangrijk voor de organisatie maar ook voor de eigen medewerkers. Daarnaast staan ook het milieu en de economische prestaties centraal. 

Quick wins

Met quick wins haal je snel winst terwijl de kosten hiervan laag blijven. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van (gloei)lampen door duurzame spaarlampen. En dat alle apparaten die niet gebruikt worden ook daadwerkelijk uitgezet worden. Dat is namelijk beter dan apparaten die bijvoorbeeld de hele nacht op de stand-by modus blijven staan. 

Groen doen

Groen doe je op veel verschillende manieren. Ga bijvoorbeeld in gesprek met je leverancier en bespreek de mogelijkheden om groener te gaan. Kies bijvoorbeeld voor een leverancier die op een duurzame manier zijn producten verpakt en deze op een minder milieubelastende manier bij jouw organisatie bezorgt. Zo ga je samen in gesprek om voor beide het beste mogelijke resultaat te behalen.